AJPW Summer Action Series 2017 - Card final do evento!

Nesta segunda-feira (17/7), a All Japan Pro-Wrestling estará realizando o principal dia da turnê Summer Action Series, desta vez no Korakuen Hall, em Tokyo.

Neste sábado, a empresa confirmou o card final do evento. Confira abaixo.

Card oficial:

Triple Crown Heavyweight Championship Match:
Shuji Ishikawa (c) vs. Suwama
~Segunda defesa no primeiro reinado.

AJPW World Tag Team Championship Match:
The Big Guns (Zeus & The Bodyguard) (c) vs. NEXTREAM (Jake Lee & Naoya Nomura)
~Segunda defesa no terceiro reinado.

World Junior Heavyweight Championship Match:
Hiraku Sato (c) vs. Minoru Tanaka
~Quarta defesa no segundo reinado.

Special Singles Match: 
Kento Miyahara vs. Joe Doering

Six-Man Tag Team Match:
Jun Akiyama, Isami Kodaka & Atsushi Maruyama vs. Takao Omori, Yuko Miyamoto & Kazuhiro Tamura

Six-Man Tag Team Match:
Atsushi Aoki, Osamu Nishimura & Ryoji Sai vs. TAJIRI, KAI & Massimo

Eight Man Tag Team Match:
Masanobu Fuchi, Yohei Nakajima, Kaji Tomato & Yusuke Okada vs. Koji Iwamoto, Yuma Aoyagi, Daichi Kazato & Fuminori Abe